J5create Universal Triple-Monitor Docking Station เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและอเนกประสงค์สำหรับทุกคนที่ต้องการเชื่อมต่อจอแสดงผลหลายจอเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว เป็นโซลูชันการเชื่อมต่อแบบ 3-in-1 ขนาดกะทัดรัดและประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเข้ากับจอภาพแยกกันได้สูงสุดสามจอ คีย์บอร์ด เมาส์ ลำโพง ไมโครโฟน และอุปกรณ์ USB สูงสุดสี่เครื่อง ด็อคกิ้งสเตชั่นนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตั้งเวิร์คสเตชั่นที่สมบูรณ์ได้ภายในไม่กี่นาที ทำให้เหมาะสำหรับสำนักงานและธุรกิจที่ต้องใช้หลายจอภาพ

J5create Universal Triple-Monitor Docking Station เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและอเนกประสงค์สำหรับทุกคนที่ต้องการเชื่อมต่อจอแสดงผลหลายจอเข้ากับคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว เป็นโซลูชันการเชื่อมต่อแบบ 3-in-1 ขนาดกะทัดรัดและประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเข้ากับจอภาพแยกกันได้สูงสุดสามจอ คีย์บอร์ด เมาส์ ลำโพง ไมโครโฟน และอุปกรณ์ USB สูงสุดสี่เครื่อง ด็อคกิ้งสเตชั่นนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตั้งเวิร์คสเตชั่นที่สมบูรณ์ได้ภายในไม่กี่นาที ทำให้เหมาะสำหรับสำนักงานและธุรกิจที่ต้องใช้หลายจอภาพ